Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunu ve Politikaları

27 Şubat 2020 itibariyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından paylaşılan verilere göre 4 milyon mülteci Türkiye’de yaşamaktadır. Özellikle Suriyeli mültecilerin %98’den fazlası Türkiye’nin farklı illerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktalar. Böyle bir coğrafi konumda ve politik rolde bulunan Türkiye, Orta Doğu çalışmalarını sürdürerek, mülteci sorununa tarihi olduğu kadar sosyal açıklamalar da getirmek üzere birçok enstitü kurmuştur. Onlardan biri olarak, Erzurum’da bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürmekte ve yardımcı kurum ve kuruluşlara bilimsel yaklaşımda destek sağlamaktayız.

Özellikle Afgan sığınmacıların yer aldığı Erzurum, sosyal uyum ve dayanışma çalışmalarında uyumun yakalandığı bir yer olup yine de sosyal çatışmaların saptanıp, mülteci sorunu üzerinde değerli gözlem verilerinin elde edilebileceği bir şehirdir. Bu verilerin ve soruna akademik ve tarafsız yaklaşmanın gerekliliklerinden biri olarak saha çalışmalarına önem vermekte ve bunu işbirliği içinde olduğumuz kuruluşlarla birlikte yapmaktayız. Bu kuruluşlardan biri de Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’dir.

Konunun hassasiyeti bağlamında, kişi hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden, kişisel verileri koruyarak yürüttüğümüz çalışmalar; enstitümüze Orta Doğu’da yaşanan sosyal çatışmaların, devletler, milletler ve mezhepler arası olan sıcak ve sivil savaşın, sebeplerini belirleme, bölgedeki tansiyonu düşürmek için yapılabilecekleri saptama ve bir daha yaşanmasını engelleme açısından faydalı olacaktır. Aynı şekilde, Türkiye’nin de alması gereken önlemler açısından faydalı bir akademik yaklaşım sağlayarak etkinliğimizi ulusal alanda da göstermeyi sağlayacaktır.